Versie mei 2018

De Peizer Hopbel gevestigd te Peize, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. u kunt deze bereiken via info@depeizerhopbel.nl , u kunt uw vragen tevens telefonisch stellen, u vindt alle contactgegevens op de contactpagina.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Peizer Hopbel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een reservering op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer in het geval van betalingen (iDeal/overboeking/incasso)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@depeizerhopbel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Peizer Hopbel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij/voor u (af) te leveren
 • De Peizer Hopbel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Deze gegevens verkopen wij niet aan derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Peizer Hopbel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (zolang de termijn niet opnieuw wordt verlengd):

 • Indien u een factuur ontvangt voor een dienst of een offerte aanvraagt (onafhankelijk of u akkoord gaat of niet): Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, KvK- en BTW-nummer, IP-adres, offerte- of factuurinformatie en indien van toepassing betaalgegevens: 10 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht.
 • Indien u geen klant bent, maar u zich wel inschrijft voor de nieuwsbrief: Naam, E-mailadres, deze bewaren we zolang u ingeschreven bent voor de nieuwsbrief, daarna verwijderen we deze onmiddellijk.
 • Indien u een klacht of misbruikmelding doet, verzamelen we uw Naam, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres, IP-adres en gegevens inzake de melding. Deze worden tot 2 jaar na de melding bewaard om te kunnen voldoen aan eventuele gerechtelijke verzoeken of het kunnen opbouwen van een misbruikdossier.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Peizer Hopbel deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Peizer Hopbel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Peizer Hopbel uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Peizer Hopbel gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Baas over eigen data, dat vinden wij heel normaal. Niet alleen vanwege de AVG, maar omdat wij geloven in transparantie en fatsoen. Daarom gebruiken wij ConsentCookie. Consent Cookie laat jou zien welke data we van jou verzamelen en waarom we dat doen. Ga naar Jouw instellingen om jouw persoonlijke voorkeuren vast te leggen. Ze zijn daarna direct van kracht en kunnen op elk moment worden aangepast.

 

Sociale media cookies

Sociale media cookies bieden u de mogelijkheid om verbinding te maken met uw sociale netwerken en om content van onze Sites via sociale media te delen.  Advertentiecookies (van derden) verzamelen informatie die helpt om advertenties beter aan uw interesses aan te passen, zowel binnen als buiten onze Sites. In sommige gevallen houdt het gebruik van deze cookies de verwerking van uw persoonsgegevens in. Indien u deze cookies weigert, krijgt u mogelijk advertenties te zien die niet zo relevant zijn voor u, kunt u mogelijk geen goede verbinding maken met Facebook, Twitter of andere sociale netwerken en/of kunt u geen content delen via sociale media.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account in ons controlepaneel. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@depeizerhopbel.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Peizer Hopbel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@depeizerhopbel.nl